Künye

İmtiyaz Sahibi/Grantee:

sorumlu kişi

Kurucu-Yönetici ve Genel Yayın Yönetmeni/ Founder-Ceo and Editor in Chie:

Nimet Tûbâ Öz

Sosyal Medya /  Social Media :

Betül Öz

Hukuk Danışmanı/Jurisconsult:

Abdullah Akçay

 

İletişim ve Reklam / info and   Advertise: